วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ส.2

Mood Board แสดง ความคืบหน้า ส.2แสดงการพัฒนาโลโก้

โลโก้บรรจุภัณฑ์ น้ำผึ้งมะนาว Honey bee

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557


สัปดาห์ที่ 4อาจารย์แนะนำเว๊ปทำแพ็คเก็ตแบบง่ายๆให้ คือ  templatemaker.nl

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

MOOD BOARD แสดงสัดส่วนของแก้ว


สัปดาห์ที่ 2

หลังจากอาจารย์ให้หาข้อมูลแล้ว ก็ให้เราทำ prachid-Product and Package Visual Analysis
และ MOODBOARD

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

แปลความ

ความหมายของคำว่า packaging design

ความหมายที่ 1

planning and fashioning the complete form and structure of a product's package. In creating a new design or revamping an existing design, the following aspects of a product's package are usually reviewed: size and shape, color, closure, outside appearance, protection and economy, convenience, labeling, and the packaging material's effects on the environment. The best packaging system is then developed by careful evaluation of product, market competition, and existing product line. Generally speaking, package redesigning is done one element at a time, to preserve the brand loyalty of existing customers.

เป็นการวางแผนและการนิยมรูปแบบที่สมบูรณ์และโครงสร้างของแพคเกจของผลิตภัณฑ์ ในการสร้างการออกแบบใหม่หรือการแก้ไขปรับปรุงการออกแบบที่มีอยู่ด้านต่อไปนี้ของแพคเกจของผลิตภัณฑ์มักจะทบทวนขนาดและรูปร่างสีการปิดลักษณะภายนอกการป้องกันและเศรษฐกิจ, ความสะดวกสบาย, การติดฉลากและผลกระทบของวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดได้รับการพัฒนาแล้วโดยการประเมินผลอย่างรอบคอบของผลิตภัณฑ์การแข่งขันในตลาดและสายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ โดยทั่วไปปรับเปลี่ยนการออกแบบแพคเกจจะทำองค์ประกอบหนึ่งในเวลาเพื่อรักษาความภักดีแบรนด์ของลูกค้าที่มีอยู่

ความหมายที่ 2

It may not be science, but there are research techniques to measure the effectiveness and leverage the results of package designs. Scott Young articulates the possibilities, the limits, and the best uses of this type of design research. Perhaps more valuable, he recommends specific steps managers can take to build collaborative and productive relationships among designers, experts in research, and decision makers in marketing and sales.

มันอาจจะไม่เป็นวิทยาศาสตร์ แต่มีเทคนิคการวิจัยเพื่อวัดประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์จากผลของการออกแบบแพคเกจที่มี สกอตต์หนุ่มปวารณาเป็นไปได้ที่ จำกัด และการใช้งานที่ดีที่สุดของประเภทของการวิจัยการออกแบบนี้ บางทีอาจจะมีค่ามากขึ้นเขาแนะนำผู้จัดการขั้นตอนที่ระบุสามารถใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันและมีประสิทธิผลในหมู่นักออกแบบผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและผู้มีอำนาจตัดสินใจในด้านการตลาดและการขาย

ความหมายที่ 3

The concept of product packaging along with design represents an understanding that to market one’s item to consumers entails an understanding that they have choices and the core idea in implementing the preceding represents swaying that choice to one’s particular brand. Product packaging, in terms of human history and civilization, is a relatively new concept in that the early tribal and village cultures caught and consumed food where it was located, moving frequently to avail themselves of game and growing produce (Berger, 2002). The self contained and self sufficiency nature of this type of existence created little need to store, transport or package items as they were consumed almost instantly. Containers of that period consisted of leaves, shells and gourds which later gave way to materials that were of natural origin, such as animal organs, containers made of woven grasses and logs that were hollowed (Berger, 2002). As humankind progressed, gathered into larger villages and what could be termed towns the increased nature of commerce included foodstuffs as an item of trade. Trading marts sold not only woven materials and fashioned implements, but were a location where hunters and farmers brought items to market to be sold.

เป็นแนวคิดของบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์พร้อมกับการออกแบบให้เห็นถึงความเข้าใจว่าการตลาดรายให้กับผู้บริโภคทำให้เกิดความเข้าใจว่าพวกเขามีทางเลือกและความคิดหลักในการดำเนินการก่อนหน้านี้หมายถึงไหวทางเลือกที่แบรนด์หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในแง่ของประวัติศาสตร์ของมนุษย์และอารยธรรมเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ในช่วงต้นวัฒนธรรมชนเผ่าและหมู่บ้านจับได้และการบริโภคอาหารที่ถูกตั้งย้ายบ่อยเพื่อประโยชน์ของตัวเองของเกมและการผลิตที่เพิ่มขึ้น (เบอร์เกอร์ 2002)ตนเองมีตนเองและธรรมชาติเพียงพอของประเภทของการดำรงอยู่นี้สร้างความต้องการเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการจัดเก็บการขนส่งหรือแพคเกจรายการที่พวกเขาบริโภคเกือบจะทันที ภาชนะในยุคนั้นประกอบด้วยใบ, หอยและน้ำเต้าซึ่งต่อมาวิธีที่จะทำให้วัสดุที่มาจากธรรมชาติเช่นอวัยวะสัตว์ภาชนะที่ทำจากหญ้าทอและบันทึกที่ถูกโหล (เบอร์เกอร์ 2002) ในฐานะที่เป็นมนุษย์ก้าวหน้ารวบรวมไว้เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเมืองธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นของการค้ารวมอาหารเป็นรายการของการค้า มาร์ทเทรดดิ้งขายทอไม่เพียง แต่วัสดุและนำไปปฏิบัติสวย แต่สถานที่ที่นักล่าและเกษตรกรนำสินค้าออกสู่ตลาดที่จะขาย

ความหมายที่ 4

The packaging of goods is a language which tells the customers the attributes, functions, connotation, taste and cultural meaning of products. In this paper, the basic theory of semiotics is used to interpret the semiotic meaning of packaging, and the concept of packaging semantics is put forward. First, some basic element, such as symbols, semiotics, and product semantics are discussed in brief. Then, the concept of packaging semantics is given. The connotation, structure, factors and their relationship organization also explored in depth. By researching, understanding and mastering packaging semantics, modern packaging designers will get some important guidance

บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเป็นภาษาที่บอกลูกค้าแอตทริบิวต์ของฟังก์ชั่นความหมายแฝงรสชาติและความหมายทางวัฒนธรรมของผลิตภัณฑ์ ในบทความนี้ทฤษฎีพื้นฐานของสัญจะใช้ในการตีความความหมายของสัญญะวิทยาบรรจุภัณฑ์และแนวคิดของความหมายบรรจุภัณฑ์ที่วางอยู่ข้างหน้า ครั้งแรกบางองค์ประกอบพื้นฐานเช่นสัญลักษณ์สัญและความหมายของผลิตภัณฑ์จะถูกกล่าวถึงในช่วงสั้น ๆ จากนั้นแนวความคิดของความหมายบรรจุภัณฑ์ที่จะได้รับความหมายแฝงโครงสร้างปัจจัยและองค์กรความสัมพันธ์ของพวกเขายังสำรวจในเชิงลึก โดยการวิจัย, การทำความเข้าใจและการเรียนรู้หมายบรรจุภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยจะได้รับบางคำแนะนำที่สำคัญ

ความหมายที่ 5

The first meaning is designing the actual, physical package which includes technical drawings and testing of suitable materials for the product.

ความหมายแรกคือการออกแบบที่เกิดขึ้นจริงแพคเกจทางกายภาพซึ่งรวมถึงการวาดภาพทางเทคนิคและการทดสอบของวัสดุที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์


ความหมายของคำว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ความหมายที่ 1

การออกแบบกราฟฟิค หมายถึง การสร้างสรรค์ลักษณะส่วนประกอบภายนอกของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย ความเข้าใจ (To Communicate) ในอันที่จะให้ผลทางด้านจิตวิทยา (Psychological Effects) ต่อผู้บริโภค และอาศัยหลักศิลปะการจัดภาพให้เกิดความประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงาม ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้

ความหมายที่ 2

หากพูดถึง “บรรจุภัณฑ์” หลายคนก็คงจะนึกถึง “กล่อง” “ขวด” หรือ “ถุง” ใช่ไหมครับ บรรจุภัณฑ์ที่เราเห็นตามท้องตลาดส่วนใหญ่ก็มีลักษณะเป็นกล่อง ขวด หรือถุง ทำหน้าที่ปกป้องสินค้าที่อยู่ภายใน แต่จริงๆ แล้วบรรจุภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องเป็นกล่อง ขวด หรือถุงก็ได้ จริงๆ แล้วบรรจุภัณฑ์จะมีรูปร่างเป็นอะไรก็ได้ ทำจากวัสดุอะไรก็ได้ ขอให้สามารถทำหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในได้ ส่วนเรื่องความสวยงามนั้นเป็นเรื่องรองลงมา คนส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ มองแต่ความสวยงามเป็นหลัก และคิดว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์คือการออกแบบ “ลายบนกล่อง” ทำให้มีบริษัทหน้าใหม่หรือนักออกแบบมือสมัครเล่นเกิดขึ้นจำนวนมากเพราะมองว่างานนี้เป็นเรื่องง่าย ทำได้เร็ว รายได้ดี ใครๆ ก็ทำได้

ความหมายที่ 3

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging design) หมายถึง การกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครองป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายและเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์

ความหมายที่ 4

การออกแบบการบรรจุภัณฑ์ เริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการค้าและการบริการในฐานะของสิ่งที่ช่วยอํานวยความสะดวกแก่การขนส่งสินค้า การปกป้อง คุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัยจากความเสียหาย
อันเนื่องมาจากการกระทบกระเทือน และป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคมีการพัฒนาขึ้นมารับรอง

ความหมายที่ 5

การบรรจุภัณฑ์คือศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยด้วยทุนการผลิตที่เหมาะสม
การบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญต่อการผลิต ต่อสินค้า คือ การรักษาคุณภาพและปกป้องตัวสินค้า มิให้เสียหายจากการปกเปื้อนฝุ่นละออง ความชื้น แสงแดด และให้ความสะดวกในเรื่อการขนส่ง การจัดเก็บมีความรวดเร็ว และสุดท้ายการบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ต้องทำหน้าที่บอกกล่าว สิ่งต่างๆ ของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของตัวสินค้านอกจากนั้นต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิดการซื้อ

สรุป

การบรรจุภัณฑ์คือศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยด้วยทุนการผลิตที่เหมาะสมการบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญต่อการผลิต ต่อสินค้า คือ การรักษาคุณภาพและปกป้องตัวสินค้า มิให้เสียหายจากการปกเปื้อนฝุ่นละออง ความชื้น แสงแดด และให้ความสะดวกในเรื่อการขนส่ง การจัดเก็บมีความรวดเร็ว และสุดท้ายการบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ต้องทำหน้าที่บอกกล่าว สิ่งต่างๆ ของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของตัวสินค้านอกจากนั้นต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิดการซื้อ การออกแบบการบรรจุภัณฑ์ เริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการค้าและการบริการในฐานะของสิ่งที่ช่วยอํานวยความสะดวกแก่การขนส่งสินค้า การปกป้อง คุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัยจากความเสียหาย
อันเนื่องมาจากการกระทบกระเทือน และป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคมีการพัฒนาขึ้นมารับรอง

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

สัปดาห์ที่ 1

อาจารย์ให้เตรียมอุปกรณ์ในการเรียนในสัปดาห์ที่ 2 มาให้พร้อมเช่น ดินสอ 2B กระดาษ a4 Design และแชร์ข่าวสารเกี่ยวกับวิชาการเรียน และยังให้แปรข่าวเกี่ยวกับ การออกแบบรรจุภ้ณฑ์ หาสนค้าชุมของจังหวัด ชัยนาท คนละ 1 อย่าง และสอนการออกแบบ เวปล็อก